1. Kullanacağınız paletin tipi ve ölçüsü nedir?

Müşteri , projenin belli bölümlerinde, farklı palet ölçüleri kullanabilir. Böyle durumlarda proje üzerinde, hangi bölümde hangi palet türünün kullanılacağını sormanız gerekmektedir.

2. Kullanacağı paletlerin ağırlıkları nelerdir?

Müşteri, bazı durumlarda proje içersind, farklı ağrlıklarda paletler kullanabilir. Böyle durumlarda projenin hangi kısmında, hangi ağırlıkta palet kullanacağı ayrı ayrı belirtilmelidir. Bu ağırlıklar projede kullanılacak traverslerin kesitlerini ve tiplerini belirleyecektir.

3. Kullanacağı paletlerin yüksekliği nedir?

Müşteri , bazı durumlarda proje içersinde, farklı yüksekliklerde paletler kullanabilir. Böyle durumlarda projenin hangi kısmında , hangi yükseklikte palet kullanacağı ayrı ayrı belirtilmelidir. Bu ağırlıklar projde kullanılacak ünitelerdeki travers aralıklarının ve sistemin kaç katlı olacağını belirleyecektir.

4. Paletlerde herhangi bir yük taşması var mı? Varsa ne kadar?

Bazı durumlarda palet üzerine konan yükler bir miktar paletten taşabilir. Böyle durumlarda bunun belirtilmesi iyi olacaktır. Bu bilgi sırt srta sistemler iki ünite arasındaki mesafeyi belirlemede ve koridar aralarını belirlemede yardımcı olacaktır.

  • Paletin her iki yönünden de taşma olablir. Hem uzun hemde kısa kenardan yük taşabilir . Bu durumda bunun açık bir şekilde sorulması ve belirtilmesi gerekmektedir.
5. Kullanılacak forkliftin maksimum dönme mesafesi nedir?

Müşterinin depoda kullanacağı forkliftin dönme mesafesi, projede kullanılacak koridor aralarının mesafesini belirler.

6. Kullanılacak forkliftin maksimum kaldırma yüksekliği nedir?

Müşterini depoda kullanacağı forkliftin kaldırma mesafesi, kullanılacak ayak yüksekliğini ve, son traversin konulacağı noktayı belirler buda dolaylı olarak sistemin kaç katlı olacağını etkiler.

7. Kullanılacak HR ve MR ayak yüksekliği ?

Müşteri kullanacağı projelerde tavan yükseklikleri ve forkliftlerin kaldırma yüksekliklerine göre farklı ölçülerde ayak yüksekli kullanabilir. Bunların projede yerlerinin belirtilmesi gerekmektedir.

8. Depo Kurulacağı Bina Hakkında?
  • Böyle durumların mutlaka bilinmesi gerekir. Yapılacak olan deponun zeminin düz olması gerekir. Zemininde küçük bozuklukların olduğu durumlarda, ufak zemin farklılıklarını ortadan kaldırmak için ayakların altına ilave, ayak ayar plakaları kullanılır. Ancak zeminin bu parçalarla düzelemeyek bir durumu var ise işletme sahibinde zeminin düzeltilmesi istenir. Aksi takdirde sistemin kurulması mümkün değildir.

  • Müşterini depoda kullanacağı forkliftin kaldırma mesafesi, kullanılacak ayak yüksekliğini ve , son traversin konulacağı noktayı belirler buda dolaylı olarak sistemin kaç katlı olacağını etkiler.

9. Palet hangi taraftan sisteme yüklenecek?

Bazı projelerde depo kullanıcıları, paletleri üniteye sokarken farklı alternatifler deneyebilirler. Genel olarak dünyada uygulanan sistem , paletin sisteme dar taraftan sokulmasıdır. Aynı zamanda sistemdeki, yani bir ünitedeki palet sayısı değişeceğinden sistemdeki yük miktarı değişir. Bu yüzden, ayak kesiti ve travers kesitinin belirlenmesinde de bu bilgiye ihtiyaç vardır. Bu bilgi aynı zamanda kullanılacak HR veya MR ayağın P derinliğini belirler.